Het Dorpshuis in Corona tijd.

Accommodaties Sporthuis Bunnik gesloten

Sporthuis Bunnik heeft maatregelen genomen die aansluiten bij die van de rijksoverheid en sportbonden. Wat dat betekent voor de gebruikers van sportaccommodaties, Dorpshuis Odijk en incidentele huurders van de Kersentuin vindt u hierna.

Beschikbaarheid Dorpshuis Odijk, Kersentuin, sportcafé de Linde

  • Dorpshuis Odijk is tot nader order gesloten.
  • Kersentuin is tot nader order gesloten en alleen toegankelijk voor naschoolse opvang conform de richtlijnen van RIVM en gemeente.

Gymzalen/sporthal:

  • De gymzalen en sporthal zijn tot nader order gesloten en alleen toegankelijk voor naschoolse opvang conform de richtlijnen van RIVM en gemeente.
  • Aan sportverenigingen, aangesloten bij landelijke sportkoepels, wordt nadrukkelijk geadviseerd zich te houden aan de adviezen van overheden en sportkoepels.

Buitensportcomplexen

  • Alle buitensportcomplexen zijn conform de adviezen van sportbonden en overheid gesloten. Wij vragen iedereen dit verbod op te volgen.