De Handdruk van Odijk.

In 2014 heeft het bestuur “De handdruk van Odijk” in het leven geroepen. Deze Handdruk is bedoeld voor een vrijwilliger of vrijwilligers initiatief in Odijk, die met zijn/haar initiatief, waardering en stimulering verdienen.

 

Doel van de Prijs.

Het uitspreken van waardering voor en door Odijkse vrijwilligers opgezette en uitgevoerde initiatieven, die de Odijkse bevolking ten goede komen. Ook dient de prijs ter stimulering van vrijwilligersprojecten en daardoor van de gemeenschapszin in het algemeen.

 

Beoordelingscriteria.

Het moet gaan om een nieuw of reeds bestaand initiatief, dat door inwoners van Odijk wordt geïnitieerd, opgezet en uitgevoerd.  Dit initiatief moet gericht zijn op een deel van of op de totale bevolking van Odijk.

 

De jury.

De jury bestaat uit een drietal Odijkers; een bestuurslid van het Dorpshuis (voorzitter), een bestuurslid van “Vrienden van Odijk” en de winnaar van het jaar tevoren.

 

De Handdruk 2015.

Hieronder volgt een citaat uit de toespraak van juryvoorzitter Thea Vernooy bij de uitreiking van De Handdruk 2015:

Er zijn door vijf inwoners van Odijk kandidaten genomineerd voor De Handdruk van Odijk 2015 met mooie beweegredenen en argumenten. Elk  van deze vijf genomineerden vertegenwoordigt een segment van het vrijwilligerswerk, waardoor Odijk zo leefbaar is en waarom we samen zo trots zijn op Odijk.

Drie personen hebben de nominatie geaccepteerd en elk van hen verdient een handdruk. Het reglement geeft aan dat we slechts één handdruk mogen uitdelen, nl. aan de beste vrijwilliger van dit jaar.

Vorig jaar ging de handdruk naar de initiatiefnemers van het Bomenproject Singel.

Een inspirerend voorbeeld. Overal in Bunnik, Werkhoven en Odijk nemen bewoners het initiatief om hun straat  van beter passende bomen te voorzien, hun plein een frisser aanzien te geven. De gemeente adviseert, stimuleert en subsidieert. Niet altijd verlopen deze overheids-participatie-projecten even soepel, maar veel projecten leveren toch concrete resultaten op.

  1. Een mooi voorbeeld dit jaar is de vernieuwing van de Abdijgaarde. U moet echt eens gaan kijken! Mary Wijsman droeg daarom Menno Weijers voor, om de handdruk te ontvangen. Hij coördineerde het project, deed de onderhandelingen bij de gemeente met succes en inspireerde de buurtbewoners tot wat een plein/park is geworden, waar alle buurtbewoners trots op kunnen zijn.
  1. De heer en mevrouw Tuyl-Vis hebben Bert Staal voorgedragen. Bert is zeer actief in de katholieke kerkgemeenschap en bij de trots van Odijk ‘de algemene begraafplaats’. Wandel eens deze begraafplaats op; je komt er tot rust; kunt er genieten van het prachtig aangelegde park en het keurige onderhoudswerk van de vele vrijwilligers.

          De heer Staal heeft ook het voorzitterschap van  de Zonnebloem op zich genomen; de organisatie die zoveel doet voor mensen met een                     beperking en ouderen.

      3. Jifke Koek-Noorman schreef: Mijn suggestie is, om -in de persoon van de heer Frits Hermans- alle medewerkers van het  Snuffelhonk te eren.

          Ik wil hier speciaal één vrijwilligster noemen, zij werkte als vrijwilligster in wat ooit de winkel van haar ouders was: Bernadet Sterkenburg, begin             deze maand plotseling overleden, pas 56 jaar oud!

          Het Snuffelhonk! Is dat een overdekte rommelmarkt?

          Nee, het is een parel van een winkel, op zich al een feest om de inrichting te zien. Een feest ook, om daar tientallen dorpsgenoten                                 enthousiast, maar heel serieus te  zien werken. Innemen, repareren, documenteren, inrichten en verkopen.

          Ieder jaar weer zijn een aantal organisaties weer gelukkig met een financiële bijdrage van het Snuffelhonk.

          De klok op het Kerkhof is mede mogelijk geworden door een bijdrage van het snuffelhonk en ook de Abdijgaarde heeft gebruik                                     kunnen maken van een subsidie van het snuffelhonk.  Zo raken de drie voorgedragen initiatieven elkaar.

 

Aan ons de eer één van deze drie het beeldje te geven. De handdruk van Odijk 2015.

De bedoeling is dat deze prijs anderen, ons dus,  stimuleert ook vrijwillig iets te gaan doen voor het dorp, voor de samenleving.

Wij hebben besloten deze dorpse bijdrage aan een wereldprobleem zwaar te laten tellen: zuinig leren omgaan met energie en grondstoffen door hergebruik van onze spullen en daarom alle medewerkers van het Snuffelhonk die handdruk te gunnen in de persoon van de heer Frits Hermans.