De Handdruk van Odijk.

In 2014 heeft het bestuur “De handdruk van Odijk” in het leven geroepen. Deze Handdruk is bedoeld voor een vrijwilliger of vrijwilligers initiatief in Odijk, die met zijn/haar initiatief, waardering en stimulering verdienen.

Doel van de Prijs.

Het uitspreken van waardering voor en door Odijkse vrijwilligers opgezette en uitgevoerde initiatieven, die de Odijkse bevolking ten goede komen. Ook dient de prijs ter stimulering van vrijwilligersprojecten en daardoor van de gemeenschapszin in het algemeen.

Beoordelingscriteria.

Het moet gaan om een nieuw of reeds bestaand vrijwilligersinitiatief. Voorwaarde is dat dit door inwoners van Odijk wordt geïnitieerd, opgezet en uitgevoerd.  Dit initiatief moet gericht zijn op een deel van of op de totale bevolking van Odijk.

De jury.

De jury bestaat uit een drietal Odijkers; twee bestuursleden van het Dorpshuis en de winnaar van het jaar tevoren.

De Handdruk 2020 en 2021.

De Handdruk 2020 en die van 2021 zijn helaas niet uitgereikt vanwege de coronapandemie.