Huiskamer van Odijk

 

De “Huiskamer van Odijk”.

Het bestuur van de Het Dorpshuis had, bij haar aantreden voorjaar 2014, het idee dat er voor het Dorpshuis meer mogelijkheden waren om de bevolking van Odijk te dienen dan op dat moment gebeurde. Niet alleen een zalenverhuurcentrum en een ontmoetingsplaats voor na het sporten, maar ook een centraal ontmoetingspuntpunt voor alle Odijkers. En daarnaast was er in Odijk, ondanks de vele reeds aanwezige verenigingen, organisaties en voorzieningen, behoefte aan activiteiten op sociaal, maatschappelijke vlak. Zoals dit zich in heel Nederland openbaarde. Tenslotte speelden er de veranderende verhoudingen op sociaal en maatschappelijk niveau. De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) was hier een exponent van, waarbij veel meer verantwoordelijkheden bij de gemeentelijke overheid kwamen te liggen en er een duidelijk beroep gedaan werd op burgerlijke particitpatie

Toen het bestuur ook nog kennis kreeg van het project “Austerlitz zorgt”, ontstond het idee om het Dorpshuis organisatorisch en feitelijk, het platform te laten zijn voor allerlei activiteiten en diensten voor de gehele Odijkse bevolking. Zij heeft daarom het initiatief genomen om een coöperatie op te richten met als doelstelling
        “Het initiëren en faciliteren van activiteiten die invulling geven aan maatschappelijke participatie en bijdragen aan het welzijn van de           gehele Odijkse bevolking”.
De naam en de functie van dit initiatief wordt weergegeven in de naam “De Huiskamer van Odijk”.

In februari 2015 werd een “denktank” georganiseerd waar allerlei vertegenwoordigers van Odijkse verenigingen en individuele Odijkers gezamenlijk aangaven aan welke activiteiten en diensten er op sociaal en maatschappelijk niveau behoefte is. Dit betroffen activiteiten en diensten zoals vervoersbegeleiding bij bij ziekenhuis- en doktersbezoek, klussendienst om boodschappen te doen, sneeuw ruimen, kleine huishoudelijke klussen, boekenruilmogelijkheden etc. Het hoogst scoorde de inrichting en organisatie van een lokaal trefpunt in het Dorpshuis: “De Huiskamer van Odijk”. Hier moeten allerlei verbindende activiteiten georganiseerd kunnen worden. Daarbij kan gedacht worden aan een boekenruilcafé, informatiebijeenkomsten, gezellige ontmoetingsochtenden voor allerlei doelgroepen zoals een mammacafé en een leestafel om dagelijks je krantje te kunnen lezen.

Geleidelijk aan zijn meer activiteiten en diensten ontwikkeld.

 

De statuten.

Op 10 september 2015 zijn de statuten gepasseerd van de Coöperatieve Vereniging “De Huiskamer van Odijk, U.A.”

 

 

De diensten van de Huiskamer.

De Chauffeur van Odijk: De Chauffeur verzorgt het vervoer en de begeleiding van Odijkers die geen andere mogelijkheden voor vervoer hebben. Het gaat dan om een bezoek aan een ziekenhuis, de fysiotherapeut e.d. en ook om familie- of theaterbezoek met een actieradius van max. 20 km.

De Helpende Hand van Odijk: Voor hulp bij allerlei huishoudelijke klusjes, boodschappen doen, televisie instellen etc. Ook kan er een klussenbus ingezet worden om kleine technische probleempjes op te lossen.

Om gebruik te maken van de vervoersbegeleiding of als u een Helpende Hand nodig heeft, kunt u bellen naar 06 20345209 of emailen naar: chauffeur@huiskamervanodijk.nl

De Raadkamer: Hier kunnen de leden terecht voor advies en hulp bij het invullen van formulieren, ambtelijke procedures etc. Contact via info@huiskamervanodijk.nl

Het Ouders- en kidscafé. de eerste woensdagochtend van de maand is de Huiskamer van van 10.00 tot 11.00 uur ontmoetingsplek voor (groot)ouders.

De boekenkast: In de huiskamer staat de boekenkast. Leden kunnen hier vrij boeken lenen.

De eettafel: Elke 1e en 3e vrijdag van de maand is er het Eettafelproject in de Huiskamer. Ontmoet dorpsgenoten en geniet van een lekker 3-gangenmenu. Van 17.30 – 19.30 uur. Opgeven via info@huiskamervanodijk.nl

Het digi-café: Voor problemen met mobieltje, tablet of laptop kan men terecht in het Digi-café. 2e dinsdagavond van de maand van 20.00 – 21.00 uur en 4e woensdagmorgen van de maand van 10.00 – 11.00 uur.

 

Alle Huiskameractiviteiten en diensten zijn alleen voor leden van de Huiskamer.

 

Nieuws en contact.

Via www.huiskamervanodijk.nl en de lokale pers kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van “De Huiskamer van Odijk”.

Hebt u vragen over of suggesties voor “De Huiskamer”, wilt u deelnemen aan de organisatie of zich opgeven als vrijwilliger bij een activiteit, neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Maartje Simons (maartje.simons@huiskamervanodijk.nl) of met één van de onderstaande bestuursleden.

Rens van den Boom, voorzitter,    rens.vandenboom@huiskamervanodijk.nl

Christ Faassen, penningmeester, frans.bernink@huiskamervanodijk.nl

Ingrid Witjes, secretaris,               ingrid.witjes@huiskamervanodijk.nl

Greetje Groeneveld,                     greetje.groeneveld@huiskamervanodijk.nl

 

U kunt ook mailen naar info@huiskamervanodijk.nl