Toen

Dorpshuis Odijk: van iedereen, voor iedereen

Op 12 juni 2010 is het nieuwe Dorpshuis van Odijk geopend. Een uniek initiatief van de bewoners van deze Bunnikse woonkern. Hoe uniek? Ga met ons mee naar 1962.

Het Dorpshuis in Odijk is vanaf de opening in 1969 eigendom van de bewoners van Odijk. Door de jaren heen zijn het vele vrijwilligers geweest die de stichting hebben bestuurd. Maar hoe is het ooit ontstaan? Begin jaren zestig werd de eerste nieuwbouw in Odijk neergezet en vestigden forensen zich tussen fruittelers, boeren en andere echte Odijkers. Door de groeiende welvaart en het feit dat mensen meer vrije tijd kregen, ontstond er behoefte aan activiteiten, maar er was niets in Odijk. Ook de jongeren wilden een ruimte.

Morren

De eerste vergadering over de bouw van een Dorpshuis werd op 24 januari 1962 gehouden. Het werd uiteindelijk geopend in 1969. Indertijd werd gekscherend gezegd dat er meer vergaderuren aan het Dorpshuis zijn besteed dan er stenen in zijn verwerkt. Het jaar 1963 was belangrijk voor de stichting. De grond werd aangekocht voor fl. 25,- per m2 (ca. € 11,-) in totaal bedroeg de koopsom fl. 62.500,-. Toen er in 1964 nog geen zicht was op een Dorpshuis begon de bevolking te morren. Na veel vergaderen werd er besloten om in de maand november van dat jaar tijdelijk een feesttent te plaatsen, mits er voldoende activiteiten georganiseerd werden. In een maand tijd waren er twintig, waaronder filmavonden, dansavonden en natuurlijk het Sinterklaasfeest.

Week feest

Voordat het definitieve Dorpshuis aan de Zeisterweg geopend werd, heeft de stichting in 1966 in boerderij Mocking, de markante rietgedekte boerderij aan de Singel in Odijk eerst nog een noodlocatie gehad. Met een bescheiden subsidie van de gemeente en veel zelfwerkzaamheid, vooral van de jongeren, kwam dit voor elkaar. Uiteindelijk werd de eerste steen van het nieuwe Dorpshuis in februari 1969 gelegd en opende het gebouw in september haar deuren. De overlevering vertelt ons dat er ter gelegenheid daarvan een lang weekend werd gefeest met als hoogtepunt een zeskamp op De Meent waaraan bijna iedereen uit Odijk meedeed. Kenmerkend was het plein, Binnenhof, dat tussen de verschillende ruimtes ingeklemd lag. Op de tekening is een ‘grote zaal’ te zien, dat is de gymzaal. De ingang lag aan de Oude Haven, de verbindingsstraat tussen de Zeisterweg en de Singel.

Renovatie

In 1990 werd het Dorpshuis uitgebreid en grondig gerenoveerd. Het ‘Binnenhof’ werd volgebouwd en het gebouw werd uitgebreid met ruimten voor het consultatiebureau, een grote bibliotheek en ruime vergaderzalen. Omdat de ingang naar de Zeisterweg verhuisde kreeg het Dorpshuis de naam ‘De Nieuwe Haven’ mee. De namen van de zalen, Kajuit en Roef, sloten daarbij aan. Beide gebouwen waren ontworpen door architect Pal Stipkovits. Vooral de realisatie van het eerste gebouw kostte veel energie. Het was in 1962 de tweede opdracht voor deze startende architect maar in 1969 bij de oplevering het 35e project dat hij realiseerde.

Einde nabij

In de vorige eeuw (wat klinkt dat, maar het is wel zo) zag het bestuur van Stichting Dorpshuis Odijk al aankomen dat het moeilijk zou zijn het gebouw aan de Zeisterweg open te houden. In 1998 werden daarom de statuten gewijzigd waardoor het voor de stichting, toen maar ook nu nog bestaande uit vrijwilligers, mogelijk werd om rond te gaan kijken naar oplossingen. Feitelijk was dat de start om tot nieuwbouw te komen. De jaren erna werd de vrees bevestigd; steeds meer vaste gebruikers verdwenen en daarmee ook de zo noodzakelijk inkomsten. Het gymnastiekonderwijs verdween, de Vereniging van Huisvrouwen stopte haar activiteiten, DOME fuseerde met Drieluik en ging naar Bunnik en een paar jaar terug nog sloot de bibliotheek haar deuren. Met als gevolg dat het Dorpshuis verlies draaide. Toen zes jaar geleden ook de subsidie werd ingetrokken leek het einde nabij.

Sociaal maatschappelijk cultuur sporthuis

In 2009 kunnen we gelukkig constateren dat het anders is gelopen. De eerste schetsen werden in 2004 rond het 35-jarig bestaan van het Dorpshuis gepresenteerd. Die waren van de hand van Huub Frencken, van Frencken Scholl Architecten, die de noodleidende stichting in 2004 met die inspanningen om niet ondersteunde. In juni 2009 kon gestart worden met de nieuwbouw. Later dan gehoopt, maar alles bij elkaar gaat het om een ingewikkeld traject dat niet was gerealiseerd zonder de inzet van veel vrijwilligers. Maar ook de gemeente Bunnik, die binnen haar mogelijkheden veel werk heeft verzet om de verplaatsing – en alles dat daarbij komt kijken – mogelijk te maken.
Voor de opening is een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuwe naam. Dat leverde ruim dertig reacties op, variërend van Nieuwe Jodichem en Ons Honk tot Stercke Burght. De keuze viel op Dorpshuis Odijk. In de ogen van verschillende inzenders en het bestuur van het Dorpshuis een geuzennaam. Winnaar Henk Pruijssers: “Dorpshuis is een naam die iedereen kent. Ik woon hier nu 44 jaar en ik kan me geen Odijk voorstellen zonder Dorpshuis.” De nieuwe accommodatie kan omschreven worden als ‘Sociaal maatschappelijk cultuur sporthuis’. We noemen het gewoon Dorpshuis. Want we zijn er van en voor het dorp. We willen graag dat iedereen in de gemeente profijt heeft van een laagdrempelige accommodatie die is opgericht en gerealiseerd door de bevolking: veertig jaar terug. Wij blijven met beide benen op de grond staan en blijven het Dorpshuis Odijk. De zalen zijn naar bomen genoemd: Eik, Berk, Es en Spar, het sportcafé heet Linde.