De Huiskamer van Odijk

“De Coöperatie Huiskamer van Odijk U.A.”.

De Huiskamer is een burgerinitiatief waarbij Odijkers elkaar helpen met raad en daad. De Huiskamer van Odijk ondersteunt jong en oud en is gebaseerd op betrokkenheid met en van onze lokale samenleving.

Er is een nauwe band tussen De Huiskamer van Odijk en Het Dorpshuis. Het initiatief voor de Huiskamer is in 2014 namelijk genomen door het bestuur van het Dorpshuis. De Huiskamer heeft zijn pied à terre in het Dorpshuis.

Zie voor informatie over de Huiskamer: www.huiskamervanodijk.nl of mail naar info@huiskamervanodijk.nl