Informatie VVV Kromme Rijn in Dorpshuis.

Vanaf deze week vindt u in de hal van het Dorpshuis Odijk een carrousel vol (actuele informatie) van VVV Krommerijn. Daarmee wordt het Dorpshuis meer en meer het centraal informatie en oriëntatiepunt van Odijk.

Niet alleen is de Boekenkast van Odijk er gevestigd en organiseert de Huiskamer van Odijk er wekelijks een inloop en tal van activiteiten. Naast de nieuwste editie van de Oud Utrechter vindt u er nu dus ook streekinformatie.

Iedere veertien dagen vernieuwd

Naast tijdloze informatie over leuke uitstapjes in de directe omgeving van Odijk, is er van alles te vinden over regionale evenementen. Iedere veertien dagen wordt de informatie bijgewerkt en zonodig ververst, zodat u er altijd terecht kunt voor de het laatste recreatienieuws. U vindt de informatie in de hal van het Dorpshuis (ingang terras) waar u alle werkdagen van de week naar binnen kunt lopen.

 


Vrijwilligersprijs “De Handdruk van Odijk”.

De “Handdruk van Odijk”gewonnen door de jonge vrijwilligers van jongerenwerk “De Schoudermantel”.

Tijdens het jaarlijkse ontmoetingsfeest “Odijk komt thuis” op 16 september j.l. is de prijs voor de beste vrijwilliger van Odijk in 2016 uitgereikt aan de enthousiaste jonge vrijwilligers van De Schoudermantel. De prijs werd hen uitgereikt door de voorzitter van het Dorpshuis, Thea Vernooy.

Hiermee blijkt maar weer eens dat vrijwilligerswerk voor alle leeftijden is!

Omdat er tal van vrijwilligersprojecten en activiteiten in Odijk zijn, die waardering en stimulering verdienen reikt het bestuur van het Dorpshuis Odijk jaarlijks een prijs voor de ‘Beste Vrijwilliger van Odijk’ uit.

Doel van de Prijs is het uitspreken van waardering voor en door Odijkse vrijwilligers opgezette en uitgevoerde initiatieven, die de Odijkse bevolking ten goede komen. Ook dient de prijs ter stimulering van vrijwilligersprojecten en daardoor van de gemeenschapszin in het algemeen.

Er moet sprake zijn van een nieuw of reeds bestaand initiatief, dat door inwoners van Odijk wordt geïnitieerd, opgezet en uitgevoerd.  Dit initiatief moet gericht zijn op een deel van of op de totale bevolking van Odijk.

Het is een wisseltrofee, een beeldje met twee personen erop die elkaar de handen reiken.
Vorig jaar reikte het bestuur van het Dorpshuis Odijk voor de tweede maal ‘de Handdruk van Odijk’ uit. Winnaar in 2015 was Frits Hermans. Hij is de vertegenwoordiger en voorzitter van Het Snuffelhonk in Odijk. De gehele “opbrengst” van Het Snuffelhonk komt ten goede komt aan het onderhoud van het Witte Kerkje en andere projecten in Odijk.

 

001115MSB_SCT_2012


Muziekcafé Odijk!

Muziek-Cafe-Odijk-LR logo

Sportcafé de Linde is iedere 3e zaterdag van de maand het muzikale centrum van Odijk. Van 20.00 tot 01.00 uur spelen muzikanten live voor de bezoekers. Het zal ieder keer weer een verrassing zijn wie zijn muziekinstrument meeneemt naar Muziekcafé Odijk. Amateurs die willen laten horen wat ze kunnen zijn van harte welkom. Professionals die een nieuw nummer willen lanceren kunnen dat doen in een top ambiance. Natuurlijk is het ook het podium voor Odijkse muzikanten.

Stichting Sporthuis Bunnik zorgt er – in ieder geval de eerste keren – voor dat tijdens het muziekcafé vocalisten, solisten, bands of ensembles – bedenk het maar – aanwezig zijn zodat ú als bezoekers kunt genieten.

Live muziek in Muziekcafé Odijk, kom ook om te luisteren of te spelen! Gratis een hele avond gezelligheid! Iedereen is van harte welkom.

Zie ook: www.muziekcafeodijk.nl

 


Dorpshuis van Odijk

IMG_6523A

Welkom op de site van “Het Dorpshuis van Odijk”.

Het Dorpshuis is van en voor de Odijkers.

Het Dorpshuis biedt onderdak aan heel veel activiteiten die in ons dorp georganiseerd worden: zang, dans, bridge, carnaval, yoga, buitenschoolse opvang etc. Maar u kunt er ook een vergadering houden, een familiefeest vieren of een modeshow organiseren.

Na een sportavond in de naastgelegen sporthal “De Lindenhof” is het goed toeven in ons sportcafé “De Linde”.

En in het Dorpshuis bevindt zich ook de “Huiskamer van Odijk”.

Op een mooie dag is ons terras een heerlijk rustpunt.

Direct naast het Dorpshuis ligt de jeu de boulesbaan van Odijk, staan er klimrekken voor de jeugd en is er een mini klimwand.

 

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Odijk bestaat uit:

– Thea Vernooij, voorzitter

– Frans Bernink, penningmeester

– Greetje Groeneveld, secretaris

– Brenda de Wit

– Vacature

 

 

 


Gemeentelijke dienstverlening.

de_drie_stenen__1_

De gemeente Bunnik wil dicht bij haar bewoners staan. Daarom is WABO-ambtenaar Ivar de Gier iedere 14 dagen op woensdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur (even weken) aanwezig in het Dorpshuis. Hij informeert u op informele wijze over alle aspecten rond vergunningen voor bouwprojecten e.d. Maar ook uw vragen, opmerkingen en suggesties over andere aspecten van de gemeentelijke dienstverlening kunt u bij hem kwijt.

In juli en augustus is de post van de gemeentelijk dienstverlening niet bemand, maar vanaf woensdag 7 september is Ivar de Gier iedere 2 weken (even weken)weer aanwezig!

 


Laagdrempelig maatschappelijk werk.

Eens per 14 dagen (in de even weken) zit maatschappelijk werker Jonathan van der Kamp of zijn collega Heleen Morren in het Dorpshuis om uw eerste vragen over problemen op persoonlijk, gezins- of maatschappelijk vlak, aan te horen. En er dan, samen met u, een vervolg aan te geven. Zij zijn er van 10.00 tot 11.00 uur.

In juli en augustus is het maatschappelijk werk niet aanwezig. Vanaf woensdag 7 september zijn Heleen en Jonathan weer op de woensdagmorgen van de even weken aanwezig.


De Huiskamer van Odijk

“De Coöperatie Huiskamer van Odijk U.A.”.

De Huiskamer is een burgerinitiatief waarbij Odijkers elkaar helpen met raad en daad. De Huiskamer van Odijk ondersteunt jong en oud en is gebaseerd op betrokkenheid met onze lokale samenleving.

Er is een nauwe band tussen De Huiskamer van Odijk en Het Dorpshuis. Het initiatief voor de Huiskamer is in 2014 is namelijk genomen door het bestuur van het Dorpshuis én de Huiskamer bevindt zich in het Dorpshuis.

Het bestuur bestaat uit:

Rens van den Boom, voorzitter, (rens.vandenboom@huiskamervanodijk.nl)

Frans Bernink, penningmeester, (frans.bernink@huiskamervanodijk.nl)

Ingrid Witjes, secretaris, (ingrid.witjes@huiskamervanodijk.nl)

Simone van Delft, (simone.vandelft@huiskamervanodijk.nl)

 

 

Tijdens “Odijk komt thuis” op 20 september 2015 is “De Huiskamer” gelanceerd. Voorzitter Rens van den Boom heeft de opzet van de “De Huiskamer” uitgelegd en de plannen en activiteiten toegelicht.

De eerste activiteit van de Huiskamer, de “Chauffeur van Odijk” is op 1 oktober j.l. gestart.

De “Chauffeur” verzorgt vervoer en eventueel begeleiding naar ziekenhuis, familie, theater e.d. wanneer er geen andere vervoersmogelijkheden zijn.

Inmiddels zijn er meer activiteiten gestart: De “Helpende Hand van Odijk” biedt hulp bij allerlei kleine zaken in en rond het huis wanneer men dat zelf (tijdelijk) niet kan en er niemand anders is die dat kan overnemen.

De “Raadkamer van Odijk” ondersteunt dorpsgenoten bij ingewikkelde formulieren, moeilijke procedures en juridische zaken met onafhankelijk hulp en advies.

In de “Boekenkast van Odijk” kunnen Odijkers boeken lenen en ruilen. De kast staat in de Huiskamer (Dorpshuis) En men kan aan de
Leestafel van Odijk” een tijdschrift lezen, dorpsgenoten ontmoeten en boeken inkijken.

Het “Ouders- en kidscafé” is bestemd voor ouders met hele jonge kinderen. Men ontmoet elkaar en wisselt kennis en ervaringen uit. Ook is er regelmatig een materiedeskundige. (elke 1e woensdag van de maand, 10.00 – 11.00 uur). Voor de peuters is er een speelhoek.

De  Huiskamer bevindt zich in het Dorpshuis en is geopend op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

In de loop van 2016 zullen er nog meer activiteiten bijkomen.

Voor informatie over “De Huiskamer van Odijk” kan men terecht op de website www.huiskamervanodijk.nl en via info@huiskamervanodijk.nl

 

Hvo_logo_fc_rgb-30mm