Het Dorpshuis in Corona tijd.

Accommodaties Sporthuis Bunnik gesloten

Sporthuis Bunnik heeft maatregelen genomen die aansluiten bij die van de rijksoverheid en sportbonden. Wat dat betekent voor de gebruikers van sportaccommodaties, Dorpshuis Odijk en incidentele huurders van de Kersentuin vindt u hierna.

Beschikbaarheid Dorpshuis Odijk, Kersentuin, sportcafé de Linde

  • Dorpshuis Odijk is tot nader order gesloten.
  • Kersentuin is tot nader order gesloten en alleen toegankelijk voor naschoolse opvang conform de richtlijnen van RIVM en gemeente.

Gymzalen/sporthal:

  • De gymzalen en sporthal zijn tot nader order gesloten en alleen toegankelijk voor naschoolse opvang conform de richtlijnen van RIVM en gemeente.
  • Aan sportverenigingen, aangesloten bij landelijke sportkoepels, wordt nadrukkelijk geadviseerd zich te houden aan de adviezen van overheden en sportkoepels.

Buitensportcomplexen

  • Alle buitensportcomplexen zijn conform de adviezen van sportbonden en overheid gesloten. Wij vragen iedereen dit verbod op te volgen.

Guus van Gunst exposeert in het Dorpshuis

In 2016 maakte Guus van Gunst uit Odijk de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Een bijzondere en emotionele tocht. Hij strooide er de laatste as van zijn dochter uit. De tocht gaf hem zijn passie voor fotografie terug, wat terug te zien is in de indrukwekkende fotoreeks die hij tijdens zijn tocht maakte. Die hangt tot en met augustus in het Dorpshuis Odijk;

 “Het is mijn verhaal, mijn weg. De antwoorden die ik zocht, vind ik terug in mijn fotografie van deze tocht.”

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het Dorpshuis.


De “Handdruk van Odijk” 2019

In september 2019 is voorafgaand aan “ODIJK KOMT THUIS” nu voor de 6e keer de “HANDDRUK VAN ODIJK uitgereikt.

De HANDDRUK VAN ODIJK is een door de stichting Dorpshuis Odijk in het leven geroepen prijs voor een vrijwilliger of een vrijwilligersinitiatief in Odijk, die of dat het verdiend om eens in het zonnetje gezet te worden. En dat gebeurt dan jaarlijks met een warme én een bronzen handdruk.

Wethouder Ali Dekker reikte de Handdruk 2019 uit aan Claudia van Dijk.

Claudia werd voorgedragen door een buurtgenoot die haar aanvraag als volgt motiveerde: Claudia heeft de what’s app buurtapp opgezet, een inzamelactie gestart voor een buurt AED, installateurs hiervoor gevonden én ook een reanimeercursus op touw gezet.

De jury heeft Claudia unaniem gekozen als winnaar: zij organiseert eigenhandig acties die pasen in de huidige tijd en dienstbaar zijn aan de hele buurt!

Mocht u ook een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie in het zonnetje willen zetten, dan kan dat. Voor de Handdruk 2020 kunt u de door uw gewaardeerde vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie nu al voordragen voor een nominatie. Mail dan uw voorstel met uw motivatie naar info@dorpshuisodijk.nl


Informatie VVV Kromme Rijn in Dorpshuis.

Vanaf deze week vindt u in de hal van het Dorpshuis Odijk een carrousel vol (actuele informatie) van VVV Krommerijn. Daarmee wordt het Dorpshuis meer en meer het centraal informatie en oriëntatiepunt van Odijk.

Niet alleen is de Boekenkast van Odijk er gevestigd en organiseert de Huiskamer van Odijk er wekelijks een inloop en tal van activiteiten. Naast de nieuwste editie van de Oud Utrechter vindt u er nu dus ook streekinformatie.

Iedere veertien dagen vernieuwd

Naast tijdloze informatie over leuke uitstapjes in de directe omgeving van Odijk, is er van alles te vinden over regionale evenementen. Iedere veertien dagen wordt de informatie bijgewerkt en zonodig ververst, zodat u er altijd terecht kunt voor de het laatste recreatienieuws. U vindt de informatie in de hal van het Dorpshuis (ingang terras) waar u alle werkdagen van de week naar binnen kunt lopen.

 


Dorpshuis van Odijk

Welkom op de site van “Het Dorpshuis van Odijk”.

Het Dorpshuis is van en voor de Odijkers.

Het Dorpshuis biedt onderdak aan heel veel activiteiten die in ons dorp georganiseerd worden: zang, dans, bridge, carnaval, yoga, buitenschoolse opvang etc. Maar u kunt er ook een vergadering houden, een familiefeest vieren of een modeshow organiseren.

Na een sportavond in de naastgelegen sporthal “De Lindenhof” is het goed toeven in ons sportcafé “De Linde”.

En in het Dorpshuis bevindt zich ook de “Huiskamer van Odijk”.

Op een mooie dag is ons terras een heerlijk rustpunt.

Direct naast het Dorpshuis ligt de jeu de boulesbaan van Odijk, staan er klimrekken voor de jeugd en is er een mini klimwand.

 

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Odijk bestaat uit:

– Thea Vernooij, voorzitter

– Frans Bernink, penningmeester

– Greetje Groeneveld, secretaris

– Frank Verlinden, lid

– Vacature

 

 

 


De Huiskamer van Odijk

“De Coöperatie Huiskamer van Odijk U.A.”.

De Huiskamer is een burgerinitiatief waarbij Odijkers elkaar helpen met raad en daad. De Huiskamer van Odijk ondersteunt jong en oud en is gebaseerd op betrokkenheid met onze lokale samenleving.

Er is een nauwe band tussen De Huiskamer van Odijk en Het Dorpshuis. Het initiatief voor de Huiskamer is in 2014 is namelijk genomen door het bestuur van het Dorpshuis én de Huiskamer bevindt zich in het Dorpshuis.

Het bestuur bestaat uit:

Rens van den Boom, voorzitter, (rens.vandenboom@huiskamervanodijk.nl)

Wim van Soest, penningmeester, (wim.vansoest@huiskamervanodijk.nl)

Greetje Groeneveld, secretaris, (greetje.groeneveld@huiskamervanodijk.nl)

Katrien Varenhorst, werkgroep communicatie (katrien.varenhorst@huiskamervanodijk.nl)

Ineke Bernink, werkgroep diensten (ibernink@kpnmail.nl)

Tanja de Vries, werkgroep activiteiten (tanja.devries@huiskamervanodijk.nl)

De eerste service van de Huiskamer, de “Chauffeur van Odijk” is in 2015 gestart. Dit was de “Chauffeur van Odijk”. (chauffeur@huiskamervanodijk.nl)

De “Chauffeur” verzorgt vervoer en eventueel begeleiding naar ziekenhuis, familie, theater e.d. wanneer er geen andere vervoersmogelijkheden zijn.

Inmiddels zijn er meer diensten gestart: De “Helpende Hand van Odijk” biedt hulp bij allerlei kleine zaken in en rond het huis wanneer men dat zelf (tijdelijk) niet kan en er niemand anders is die dat kan overnemen. Bij de Helpende Hand kan men ook terecht voor steun bij het invullen van formulieren e.d.

In de “Boekenkast van Odijk” kunnen Odijkers boeken lenen en ruilen. De kast staat in de Huiskamer (Dorpshuis) En men kan aan de
Leestafel van Odijk” een tijdschrift lezen, dorpsgenoten ontmoeten en boeken inkijken.

Het “Ouders- en kidscafé” is bestemd voor ouders met hele jonge kinderen. Men ontmoet elkaar en wisselt kennis en ervaringen uit. Ook is er regelmatig een materiedeskundige. (elke 1e woensdag van de maand, 10.00 – 11.00 uur). Voor de peuters is er een speelhoek.

Op de 1e en 3e vrijdag van de maand is er de “Eettafel van Odijk”. Voor alle leden van de Huiskamer. Er wordt een 3-gangenmenu geserveerd voor € 10,-. Ontvangst om 17.30 uur en aan tafel om 18.00 uur.

Het Digi-café biedt hulp bij problemen met tablets, laptops en mobiele telefoons. Elke woensdagochtend van 10.00 – 11.00 uur) kunt u voor het Digi Café terecht in het Dorpshuis.

De laatste service is de “Koppeling” Een systeem dat mensen helpt bij het vinden van gezelschap om bij voorbeeld naar een concert te gaan, een wandeling te maken of een museum te bezoeken. Zie de website van de Huiskamer.

De  Huiskamer bevindt zich in het Dorpshuis en is geopend op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Voor informatie over “De Huiskamer van Odijk” kan men terecht op de website www.huiskamervanodijk.nl en via info@huiskamervanodijk.nl

Hvo_logo_fc_rgb-30mm